Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!
Kosmetyki z mlekiem klaczy

Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu NATO

Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu NATO

15 czerwca 2016 r. Prezydent RP podpisał:

 

 

  • ustawę z dnia 8 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 r.,
  • ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

 

Informacja w sprawie ustawy z dnia 8 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku.

Ustawa została uchwalona ze względu na konieczność wzmocnienia bezpieczeństwa uczestników Szczytu NATO w Warszawie, w tym szefów państw i rządów z 28 państw członkowskich NATO i znacznej liczby osób wchodzących w skład obsługi technicznej poszczególnych delegacji oraz akredytowanych dziennikarzy.

Ustawa wprowadza do ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz. U. poz. 379) zmiany obejmujące:

1) stworzenie podstaw prawnych do rejestrowania przez Biuro Ochrony Rządu, w trakcie trwania Szczytu NATO, przy użyciu środków technicznych, obrazu i dźwięku zdarzeń w ramach realizacji działań określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2016 r. poz. 552). Zarejestrowane obrazy lub dźwięk, niezawierające dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, będą podlegały zniszczeniu nie później niż po upływie 30 dni od dnia ich zarejestrowania;
2) wprowadzenie zakazu uczestniczenia w zgromadzeniach spontanicznych na terenie miasta stołecznego Warszawy w czasie trwania Szczytu NATO od dnia 7 lipca od godz. 00:00 do dnia 10 lipca do godz. 24:00;
3) stworzenie możliwości przedłużenia czasu służby funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu, a także żołnierzy zawodowych, realizujących zadania bezpośrednio związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Szczytu NATO w okresie od dnia
15 czerwca do dnia 15 lipca 2016 r. Przedłużenie czasu służby wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Szczytu NATO, co wymagać będzie zwiększonej liczby funkcjonariuszy. Przedłużony czas służby, który może przekraczać 48 godzin tygodniowo z zachowaniem prawa do nieprzerwanego wypoczynku, będzie rekompensowany przez wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego, zamiast udzielenia czasu wolnego;
4) objęcie realizacji zadań związanych z zamówieniami publicznymi dotyczącymi organizacji Szczytu NATO kontrolą Centralnego Biura Antykorupcyjnego – ze względu na okoliczność, że ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku wyłącza zastosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Ma to na celu wzmocnienie instrumentów ochrony zaufania obywateli do rzetelności instytucji państwowych organizujących Szczyt NATO. Ustawa stanowi, że sprawozdanie z przeprowadzenia tej kontroli Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego przedstawi sejmowej oraz senackiej Komisji Obrony Narodowej w terminie do dnia 30 września 2016 r.

Notatka w sprawie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
(druk sejmowy nr 408).

Celem przedmiotowej ustawy jest implementacja do polskiego systemu prawnego dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania ww. dyrektywy 96/71/WE.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2016 r., co jest zbieżne z art. 23 dyrektywy 2014/67/UE, który nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek wprowadzenia do tego dnia niezbędnych przepisów służących do wykonania dyrektywy.

Przedmiotowa ustawa określa m.in. minimalne warunki zatrudniania pracowników delegowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązki pracodawcy delegującego pracownika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ustanawia zasadę solidarnej odpowiedzialności podmiotu powierzającego wykonanie określonych prac z pracodawcą delegującym pracowników wobec pracownika delegowanego, w zakresie wynagrodzenia, a także określa nowe zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy.

prezydent.pl


Komentarze

Podobne informacje

Polsko-irańskie konsultacje polityczne w Warszawie

Polsko-irańskie konsultacje polityczne w Warszawie

2017-04-27 13:44:16

– Cieszy mnie rosnąca dynamika naszych kontaktów bilateralnych, czego potwierdzeniem jest wymiana wizyt politycznych i parlamentarnych – powiedziała wiceminister Joanna Wronecka podczas spotkania z wiceministrem spraw zagranicznych Iranu Madżidem Tacht Rawanczi.


Debata o samolotach wielozadaniowych: Zdaniem wiecemnistra Bartosza Kownackiego stan polskiego lotnictwa jest zadowalający

Debata o samolotach wielozadaniowych: Zdaniem wiecemnistra Bartosza Kownackiego stan polskiego lotnictwa jest zadowalający

2017-04-26 11:27:08

We wtorek, 25 kwietnia br. wiceminister Bartosz Kownacki przedstawił senackiej komisji obrony informację na temat stanu obecnego i perspektyw rozwoju systemu samolotów wielozadaniowych F-16.


22-25 kwietnia: Wizyta Pary Prezydenckiej w Meksyku

22-25 kwietnia: Wizyta Pary Prezydenckiej w Meksyku

2017-04-22 17:22:16

Wsparcie polskich marek i poszukiwanie partnerów dla polskiego biznesu to jeden z celów rozpoczynającej się w sobotę wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Meksyku.


O bezpieczeństwie Polski Premier Beata Szydło z Przewodniczącym Izby Reprezentantów USA i członkami Kongresu

O bezpieczeństwie Polski Premier Beata Szydło z Przewodniczącym Izby Reprezentantów USA i członkami Kongresu

2017-04-22 12:09:24

W piątek, 21 kwietnia premier Beata Szydło spotkała się z Paulem Ryanem, Przewodniczącym Izby Reprezentantów USA. Do Warszawy przyjechali także przewodniczący Komisji Sił Zbrojnych William Thornberry oraz sześciu członków Izby Reprezentantów.


Spotkanie premier Beaty Szydło z Przewodniczącym Izby Reprezentantów USA i członkami Kongresu

Spotkanie premier Beaty Szydło z Przewodniczącym Izby Reprezentantów USA i członkami Kongresu

2017-04-21 18:40:16

W piątek, 21 kwietnia premier Beata Szydło spotkała się z Paulem Ryanem, Przewodniczącym Izby Reprezentantów USA. Do Warszawy przyjechali także przewodniczący Komisji Sił Zbrojnych William Thornberry oraz sześciu członków Izby Reprezentantów.


Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo konsularne

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo konsularne

2017-04-21 12:10:56

Dnia 20 kwietnia 2017 r. Prezydent RP podpisał  ustawę  z dnia 7 kwietnia  2017 r. o zmianie ustawy – Prawo konsularne.Ustawa związana jest z uchwaloną z inicjatywy Prezydenta RP ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.


Za protest sędziów zapłacą pozostali pracownicy sądów

Za protest sędziów zapłacą pozostali pracownicy sądów

2017-04-19 11:43:35

Zaplanowany na 20 kwietnia protest sędziów uderzy przede wszystkim w pozostałych pracowników sądów. Jednak z naszymi prawami nikt się nie liczy i jak zwykle jesteśmy traktowani przedmiotowo – podkreślają związkowcy z Solidarności pracowników sądownictwa.


[VIDEO] Marszałek Województwa Śląskiego życzy

[VIDEO] Marszałek Województwa Śląskiego życzy

2017-04-15 08:27:37

Życzenia władz województwa śląskiego. Zobacz niecodzienny film. 


Spotkanie Prezydenta z Naczelnym Dowódcą Sił Sojuszniczych w Europie

Spotkanie Prezydenta z Naczelnym Dowódcą Sił Sojuszniczych w Europie

2017-04-14 10:26:15

- Obecność w Polsce Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych w Europie gen. Curtisa M. Scaparrottiego oraz armii USA stwarza wielką szansę na to, że takie dramaty w polskiej historii, jak ten z 1939 i 1940 roku, nigdy się już więcej nie powtórzą - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda..


Premier Beata Szydło oddała hołd pomordowanym w Katyniu

Premier Beata Szydło oddała hołd pomordowanym w Katyniu

2017-04-13 11:03:15

Z okazji obchodów 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej premier Beata Szydło złożyła wieniec oraz zapaliła znicze pod tablicami  w Muzeum Katyńskim na Cytadeli Warszawskiej.