Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!
Kosmetyki z mlekiem klaczy

Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu NATO

Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu NATO

15 czerwca 2016 r. Prezydent RP podpisał:

 

 

  • ustawę z dnia 8 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 r.,
  • ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

 

Informacja w sprawie ustawy z dnia 8 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku.

Ustawa została uchwalona ze względu na konieczność wzmocnienia bezpieczeństwa uczestników Szczytu NATO w Warszawie, w tym szefów państw i rządów z 28 państw członkowskich NATO i znacznej liczby osób wchodzących w skład obsługi technicznej poszczególnych delegacji oraz akredytowanych dziennikarzy.

Ustawa wprowadza do ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz. U. poz. 379) zmiany obejmujące:

1) stworzenie podstaw prawnych do rejestrowania przez Biuro Ochrony Rządu, w trakcie trwania Szczytu NATO, przy użyciu środków technicznych, obrazu i dźwięku zdarzeń w ramach realizacji działań określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2016 r. poz. 552). Zarejestrowane obrazy lub dźwięk, niezawierające dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, będą podlegały zniszczeniu nie później niż po upływie 30 dni od dnia ich zarejestrowania;
2) wprowadzenie zakazu uczestniczenia w zgromadzeniach spontanicznych na terenie miasta stołecznego Warszawy w czasie trwania Szczytu NATO od dnia 7 lipca od godz. 00:00 do dnia 10 lipca do godz. 24:00;
3) stworzenie możliwości przedłużenia czasu służby funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu, a także żołnierzy zawodowych, realizujących zadania bezpośrednio związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Szczytu NATO w okresie od dnia
15 czerwca do dnia 15 lipca 2016 r. Przedłużenie czasu służby wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Szczytu NATO, co wymagać będzie zwiększonej liczby funkcjonariuszy. Przedłużony czas służby, który może przekraczać 48 godzin tygodniowo z zachowaniem prawa do nieprzerwanego wypoczynku, będzie rekompensowany przez wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego, zamiast udzielenia czasu wolnego;
4) objęcie realizacji zadań związanych z zamówieniami publicznymi dotyczącymi organizacji Szczytu NATO kontrolą Centralnego Biura Antykorupcyjnego – ze względu na okoliczność, że ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku wyłącza zastosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Ma to na celu wzmocnienie instrumentów ochrony zaufania obywateli do rzetelności instytucji państwowych organizujących Szczyt NATO. Ustawa stanowi, że sprawozdanie z przeprowadzenia tej kontroli Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego przedstawi sejmowej oraz senackiej Komisji Obrony Narodowej w terminie do dnia 30 września 2016 r.

Notatka w sprawie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
(druk sejmowy nr 408).

Celem przedmiotowej ustawy jest implementacja do polskiego systemu prawnego dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania ww. dyrektywy 96/71/WE.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2016 r., co jest zbieżne z art. 23 dyrektywy 2014/67/UE, który nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek wprowadzenia do tego dnia niezbędnych przepisów służących do wykonania dyrektywy.

Przedmiotowa ustawa określa m.in. minimalne warunki zatrudniania pracowników delegowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązki pracodawcy delegującego pracownika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ustanawia zasadę solidarnej odpowiedzialności podmiotu powierzającego wykonanie określonych prac z pracodawcą delegującym pracowników wobec pracownika delegowanego, w zakresie wynagrodzenia, a także określa nowe zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy.

prezydent.pl


Komentarze

Podobne informacje

[VIDEO] Łódź: Radny o miejskich czynszach

[VIDEO] Łódź: Radny o miejskich czynszach

2017-02-25 08:59:12

Radni z Klubu PiS będą wnosili o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji informacji o opłatach za wynajmem lokali komunalnych - informuje Kamil Jeziorski. 16 stycznia br. prezydent Łodzi wydała nowe zarządzenie w tej sprawie zmieniające stawkę bazową.


Turecki minister ds. europejskich Ömer Çelik z wizytą w Polsce

Turecki minister ds. europejskich Ömer Çelik z wizytą w Polsce

2017-02-23 13:32:14

– Unia Europejska i Turcja to kluczowi partnerzy. Polska popiera kontynuację procesu akcesyjnego Turcji. Wiemy z własnego doświadczenia, że negocjacje akcesyjne są skutecznym narzędziem przyspieszającym konieczne reformy wewnętrzne – powiedział podczas spotkania z tureckim ministrem ds. europejskich szef polskiego MSZ Witold Waszczykowski.


Premier Beata Szydło: Rząd przyjął ustawę o sieci szpitali

Premier Beata Szydło: Rząd przyjął ustawę o sieci szpitali

2017-02-21 20:46:50

Wprowadzamy zmiany myśląc przede wszystkim o pacjencie – podkreślała premier Beata Szydło po wtorkowym posiedzeniu rządu. Zaproponowane rozwiązania mają zapewnić lepszą organizację udzielania świadczeń przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne, a także ułatwić dostęp do leczenia specjalistycznego.  


W kwietniu spotkanie polsko-ukraińskiego komitetu konsultacyjnego w Kijowie

W kwietniu spotkanie polsko-ukraińskiego komitetu konsultacyjnego w Kijowie

2017-02-16 17:34:57

Na początku kwietnia w Kijowie spotka się prezydencki polsko-ukraiński komitet konsultacyjny. Ostatnie spotkanie komitetu odbyło się w ubiegłym roku, w marcu w Warszawie.


Rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

2017-02-14 19:22:09

Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument przedstawia cele do realizacji w perspektywie do roku 2020 i 2030. Wskazuje sposób ich osiągania oraz określa najważniejsze projekty.


Po wypadku z udziałem Premier Beaty Szydło: Kierowca BOR posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu opancerzonych pojazdów głównych

Po wypadku z udziałem Premier Beaty Szydło: Kierowca BOR posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu opancerzonych pojazdów głównych

2017-02-13 17:30:58

W związku z dzisiejszymi doniesieniami prasowymi, informujemy, że kierowca, który w piątek jechał z Panią Premier, ma wszelkie uprawnienia i szkolenia oraz niezbędne doświadczenia, aby prowadzić samochód opancerzony. Był m.in. kierowcą limuzyny opancerzonej Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.


Rzecznik rządu o wypadku z udziałem premier Beaty Szydło

Rzecznik rządu o wypadku z udziałem premier Beaty Szydło

2017-02-13 07:46:30

Nic poważnego premier Beacie Szydło się nie stało. Wszystko jest pod całkowitą kontrolą – poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek. W piątek doszło do wypadku z udziałem rządowej kolumny w Oświęcimiu.


Beata Szydło: Unia Europejska musi skuteczniej reagować na stojące przed nią wyzwania

Beata Szydło: Unia Europejska musi skuteczniej reagować na stojące przed nią wyzwania

2017-02-10 17:14:20

Premier Beata Szydło rozmawiała w czwartek z premierem Irlandii Endą Kennym. Polska i Irlandia uznają, że głosy państw narodowych i ich parlamentów powinny być w większym stopniu odzwierciedlone w procesie decyzyjnym UE.


[VIDEO]: Premier Beata Szydło o przyszłości Unii Europejskiej w Hadze

[VIDEO]: Premier Beata Szydło o przyszłości Unii Europejskiej w Hadze

2017-02-09 12:23:17

"Celem Polski i Holandii jest obrona rynku wewnętrznego" – podkreślała premier Beata Szydło podczas wizyty w Holandii. Wśród tematów poruszanych w środę przez szefów rządów Polski i Holandii znalazły się przyszłość Unii Europejskiej, kwestie Brexitu oraz relacje dwustronne.


Spotkanie premier Beaty Szydło z kanclerz Niemiec

Spotkanie premier Beaty Szydło z kanclerz Niemiec

2017-02-07 07:54:24

Współpraca dwustronna, polityka bezpieczeństwa, klimatyczna oraz przyszłość Unii Europejskiej – to wiodące tematy wtorkowego spotkania premier Beaty Szydło z kanclerz Angelą Merkel.