Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!
Kosmetyki z mlekiem klaczy

Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu NATO

Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu NATO

15 czerwca 2016 r. Prezydent RP podpisał:

 

 

  • ustawę z dnia 8 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 r.,
  • ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

 

Informacja w sprawie ustawy z dnia 8 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku.

Ustawa została uchwalona ze względu na konieczność wzmocnienia bezpieczeństwa uczestników Szczytu NATO w Warszawie, w tym szefów państw i rządów z 28 państw członkowskich NATO i znacznej liczby osób wchodzących w skład obsługi technicznej poszczególnych delegacji oraz akredytowanych dziennikarzy.

Ustawa wprowadza do ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz. U. poz. 379) zmiany obejmujące:

1) stworzenie podstaw prawnych do rejestrowania przez Biuro Ochrony Rządu, w trakcie trwania Szczytu NATO, przy użyciu środków technicznych, obrazu i dźwięku zdarzeń w ramach realizacji działań określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2016 r. poz. 552). Zarejestrowane obrazy lub dźwięk, niezawierające dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, będą podlegały zniszczeniu nie później niż po upływie 30 dni od dnia ich zarejestrowania;
2) wprowadzenie zakazu uczestniczenia w zgromadzeniach spontanicznych na terenie miasta stołecznego Warszawy w czasie trwania Szczytu NATO od dnia 7 lipca od godz. 00:00 do dnia 10 lipca do godz. 24:00;
3) stworzenie możliwości przedłużenia czasu służby funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu, a także żołnierzy zawodowych, realizujących zadania bezpośrednio związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Szczytu NATO w okresie od dnia
15 czerwca do dnia 15 lipca 2016 r. Przedłużenie czasu służby wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Szczytu NATO, co wymagać będzie zwiększonej liczby funkcjonariuszy. Przedłużony czas służby, który może przekraczać 48 godzin tygodniowo z zachowaniem prawa do nieprzerwanego wypoczynku, będzie rekompensowany przez wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego, zamiast udzielenia czasu wolnego;
4) objęcie realizacji zadań związanych z zamówieniami publicznymi dotyczącymi organizacji Szczytu NATO kontrolą Centralnego Biura Antykorupcyjnego – ze względu na okoliczność, że ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku wyłącza zastosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Ma to na celu wzmocnienie instrumentów ochrony zaufania obywateli do rzetelności instytucji państwowych organizujących Szczyt NATO. Ustawa stanowi, że sprawozdanie z przeprowadzenia tej kontroli Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego przedstawi sejmowej oraz senackiej Komisji Obrony Narodowej w terminie do dnia 30 września 2016 r.

Notatka w sprawie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
(druk sejmowy nr 408).

Celem przedmiotowej ustawy jest implementacja do polskiego systemu prawnego dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania ww. dyrektywy 96/71/WE.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2016 r., co jest zbieżne z art. 23 dyrektywy 2014/67/UE, który nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek wprowadzenia do tego dnia niezbędnych przepisów służących do wykonania dyrektywy.

Przedmiotowa ustawa określa m.in. minimalne warunki zatrudniania pracowników delegowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązki pracodawcy delegującego pracownika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ustanawia zasadę solidarnej odpowiedzialności podmiotu powierzającego wykonanie określonych prac z pracodawcą delegującym pracowników wobec pracownika delegowanego, w zakresie wynagrodzenia, a także określa nowe zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy.

prezydent.pl


Komentarze

Podobne informacje

Spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy z Premier Beatą Szydło dotyczące polityki europejskiej

Spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy z Premier Beatą Szydło dotyczące polityki europejskiej

2017-03-23 21:23:37

Ponad dwie i pół godziny trwało robocze spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Premier Beatą Szydło dotyczące polityki europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli także minister Konrad Szymański i prezydencki minister Krzysztof Szczerski.


Rząd przyjął stanowisko ws. zakazu handlu w niedziele

Rząd przyjął stanowisko ws. zakazu handlu w niedziele

2017-03-22 12:22:48

Rząd przyjął stanowisko ws. obywatelskiego projektu ograniczenia handlu w niedzielę. Jest za, ale rekomenduje dalsze prace nad dokumentem.


Łódź: W obronie praw zwierząt

Łódź: W obronie praw zwierząt

2017-03-20 08:38:16

Radne Małgorzata Moskwa-Wodnicka, Monika Malinowska-Olszowy oraz wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela domagają się większej ochrony zwierząt i surowszych kar dla osób znęcających się nad zwierzętami.


Inauguracja 2. edycji rządowego programu „KLUB” z udziałem premier Beaty Szydło

Inauguracja 2. edycji rządowego programu „KLUB” z udziałem premier Beaty Szydło

2017-03-17 19:01:50

Chcemy, by sportowe pasje i zapał młodych ludzi się spełniały, dlatego realizujemy program KLUB. Wiele osób, które zaczyna trenować w klubach w małych miejscowościach, później wraca z wielkich imprez z medalami – premier Beata Szydło zainaugurowała 2. edycję programu KLUB. To pierwsza w historii rządowa inicjatywa wspierająca sport dzieci i młodzieży w małych ośrodkach w całej Polsce.


Premier Beata Szydło do repatriantów w Pułtusku: Wasz powrót do Polski był naszym zobowiązaniem moralnym

Premier Beata Szydło do repatriantów w Pułtusku: Wasz powrót do Polski był naszym zobowiązaniem moralnym

2017-03-16 15:36:42

"Przez wiele lat nasi poprzednicy nie zrobili nic, byście mogli wrócić do domu. Okazuje się, że wystarczy dobra wola, determinacja, konsekwencje i wielkie serce. Ustawa repatriacyjna to wasz bilet do Polski" – premier Beata Szydło zwróciła się do repatriantów, z którymi spotkała się w środę w Domu Polonii w Pułtusku.


Premier Beata Szydło: szybszy rozwój gospodarczy wśród głównych planów rządu

Premier Beata Szydło: szybszy rozwój gospodarczy wśród głównych planów rządu

2017-03-14 19:15:50

Plan gospodarczy rządu na ten rok składa się z trzech podstawowych celów: szybszy rozwój gospodarczy, stabilizacja finansów publicznych i poprawa sytuacji ekonomicznej Polaków - przekonywała premier Beata Szydło na konferencji prasowej po wtorkowym posiedzeniu rządu


Prezydent Andrzej Duda pogratulował Donaldowi Tuskowi ponownego wyboru w Brukselii na Przewodniczącego Rady Europejskiej

Prezydent Andrzej Duda pogratulował Donaldowi Tuskowi ponownego wyboru w Brukselii na Przewodniczącego Rady Europejskiej

2017-03-11 08:15:06

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wystosował list gratulacyjny do Donalda Tuska. Z jego wyborem na drugą kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej głosowało 27 krajów Unii Europejskiej.


Polki zasługują na dużo więcej - Małgorzata Kidawa-Błońska

Polki zasługują na dużo więcej - Małgorzata Kidawa-Błońska

2017-03-10 20:03:30

Dziś lepiej wiemy, czego zabrakło w polityce prorodzinnej wdrażanej przez Platformę Obywatelską przez osiem lat jej rządów. Wyciągamy z tego wnioski, pisząc nowy program.


Beata Szydło: Deklaracja rzymska musi być zaakceptowana przez wszystkie państwa UE

Beata Szydło: Deklaracja rzymska musi być zaakceptowana przez wszystkie państwa UE

2017-03-10 20:01:10

Zbliżający się szczyt w Rzymie oraz projekt deklaracji o przyszłości Unii Europejskiej – to kolejne tematy omawiane w Brukseli przez przywódców państw członkowskich. Premier Szydło podkreśliła, że dokument powinien być poprzedzony głęboką refleksją nad funkcjonowaniem Unii i wynikiem porozumienia wszystkich krajów członkowskich.


Francuska dyplomacja wspiera kandydaturę Paryża do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w roku 2024

Francuska dyplomacja wspiera kandydaturę Paryża do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w roku 2024

2017-03-10 11:13:56

Paryż kandyduje do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2024 roku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego, będące członkiem założycielem, mobilizuje się wraz z wszystkimi francuskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą wspierając kandydaturę stolicy.