Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!
Kosmetyki z mlekiem klaczy

Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu NATO

Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu NATO

15 czerwca 2016 r. Prezydent RP podpisał:

 

 

  • ustawę z dnia 8 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 r.,
  • ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

 

Informacja w sprawie ustawy z dnia 8 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku.

Ustawa została uchwalona ze względu na konieczność wzmocnienia bezpieczeństwa uczestników Szczytu NATO w Warszawie, w tym szefów państw i rządów z 28 państw członkowskich NATO i znacznej liczby osób wchodzących w skład obsługi technicznej poszczególnych delegacji oraz akredytowanych dziennikarzy.

Ustawa wprowadza do ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz. U. poz. 379) zmiany obejmujące:

1) stworzenie podstaw prawnych do rejestrowania przez Biuro Ochrony Rządu, w trakcie trwania Szczytu NATO, przy użyciu środków technicznych, obrazu i dźwięku zdarzeń w ramach realizacji działań określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2016 r. poz. 552). Zarejestrowane obrazy lub dźwięk, niezawierające dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, będą podlegały zniszczeniu nie później niż po upływie 30 dni od dnia ich zarejestrowania;
2) wprowadzenie zakazu uczestniczenia w zgromadzeniach spontanicznych na terenie miasta stołecznego Warszawy w czasie trwania Szczytu NATO od dnia 7 lipca od godz. 00:00 do dnia 10 lipca do godz. 24:00;
3) stworzenie możliwości przedłużenia czasu służby funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu, a także żołnierzy zawodowych, realizujących zadania bezpośrednio związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Szczytu NATO w okresie od dnia
15 czerwca do dnia 15 lipca 2016 r. Przedłużenie czasu służby wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Szczytu NATO, co wymagać będzie zwiększonej liczby funkcjonariuszy. Przedłużony czas służby, który może przekraczać 48 godzin tygodniowo z zachowaniem prawa do nieprzerwanego wypoczynku, będzie rekompensowany przez wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego, zamiast udzielenia czasu wolnego;
4) objęcie realizacji zadań związanych z zamówieniami publicznymi dotyczącymi organizacji Szczytu NATO kontrolą Centralnego Biura Antykorupcyjnego – ze względu na okoliczność, że ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku wyłącza zastosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Ma to na celu wzmocnienie instrumentów ochrony zaufania obywateli do rzetelności instytucji państwowych organizujących Szczyt NATO. Ustawa stanowi, że sprawozdanie z przeprowadzenia tej kontroli Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego przedstawi sejmowej oraz senackiej Komisji Obrony Narodowej w terminie do dnia 30 września 2016 r.

Notatka w sprawie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
(druk sejmowy nr 408).

Celem przedmiotowej ustawy jest implementacja do polskiego systemu prawnego dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania ww. dyrektywy 96/71/WE.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2016 r., co jest zbieżne z art. 23 dyrektywy 2014/67/UE, który nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek wprowadzenia do tego dnia niezbędnych przepisów służących do wykonania dyrektywy.

Przedmiotowa ustawa określa m.in. minimalne warunki zatrudniania pracowników delegowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązki pracodawcy delegującego pracownika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ustanawia zasadę solidarnej odpowiedzialności podmiotu powierzającego wykonanie określonych prac z pracodawcą delegującym pracowników wobec pracownika delegowanego, w zakresie wynagrodzenia, a także określa nowe zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy.

prezydent.pl


Komentarze

Podobne informacje

Premier Beata Szydło: Polityka migracyjna musi być pragmatyczna i skuteczna

Premier Beata Szydło: Polityka migracyjna musi być pragmatyczna i skuteczna

2017-06-24 08:50:55

Rozmawialiśmy przede wszystkim o kwestiach dotyczących wspólnego rynku i o kwestiach migracyjnych – powiedziała premier Beata Szydło podsumowując drugi dzień szczytu Rady Europejskiej w Brukseli.


[VIDEO] Sejm: Program 500+ realizuje postawione cele. Przede wszystkim redukuje ubóstwo i inwestuje w rodzinę

[VIDEO] Sejm: Program 500+ realizuje postawione cele. Przede wszystkim redukuje ubóstwo i inwestuje w rodzinę

2017-06-21 14:15:51

- Ocena dotychczasowych skutków Programu „Rodzina 500+” jest jednoznacznie pozytywna. Program realizuje podstawowe cele, jakie zostały przed nim postawione: inwestycji w rodzinę, redukcji ubóstwa wśród dzieci oraz cel pronatalistyczny – mówiła w Sejmie minister Elżbieta Rafalska. – Dlatego nie proponujemy zmiany jego podstawowych zasad.


O Brexicie, zamachach i Polakach rozmowa telefoniczna premier Beaty Szydło z premier Wielkiej Brytanii

O Brexicie, zamachach i Polakach rozmowa telefoniczna premier Beaty Szydło z premier Wielkiej Brytanii

2017-06-20 10:19:45

W trakcie wczorajszej rozmowy telefonicznej, pierwszej od czasu wyborów parlamentarnych, premier Beata Szydło złożyła gratulacje premier Theresie May z okazji zwycięstwa wyborczego oraz wyraziła nadzieję na dalszą dobrą i bliską współpracę pomiędzy Polską i Wielką Brytanią.


Piotr Duda: Solidarność przedstawi własny projekt nowej konstytucji

Piotr Duda: Solidarność przedstawi własny projekt nowej konstytucji

2017-06-19 14:20:56

NSZZ "Solidarność" przedstawi własny projekt nowej konstytucji – tak zapowiedział w TVP Info Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”


[VIDEO] Prezydent w Chorwacji: Chcemy budować bezpieczeństwo energetyczne w ramach inicjatywy Trójmorza

[VIDEO] Prezydent w Chorwacji: Chcemy budować bezpieczeństwo energetyczne w ramach inicjatywy Trójmorza

2017-06-16 08:32:38

- Chcemy, by do idei Trójmorza Polska dokładała budowanie bezpieczeństwa energetycznego - mówił w środę prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z przedstawicielami biznesu w Zagrzebiu. Polski prezydent zachęcał do zacieśnienia współpracy gospodarczej między Polską i Chorwacją.


Warszawa: O gospodarce i migracji szefowie polskiej i włoskiej dyplomacji - Witolda Waszczykowski i Angelino Alfano

Warszawa: O gospodarce i migracji szefowie polskiej i włoskiej dyplomacji - Witolda Waszczykowski i Angelino Alfano

2017-06-14 21:59:26

– Łączy nas duża wymiana gospodarcza. Włochy to wielki partner gospodarczy dla Polski. Chcielibyśmy, aby ta współpraca utrzymała się, a nawet rozwinęła – mówił minister Witold Waszczykowski po spotkaniu z szefem MSZ Republiki Włoskiej Angelino Alfano.


Minister Witold Waszczykowski dla Le Figaro: Przyjmowanie migrantów musi leżeć w kompetencjach państw

Minister Witold Waszczykowski dla Le Figaro: Przyjmowanie migrantów musi leżeć w kompetencjach państw

2017-06-12 08:20:21

Wybór, czy przyjmować uchodźców, czy nie, musi być wolny, nie można go państwom narzucać. W XXI wieku postępowa Unia Europejska nie może postępować tak, jak dotychczas, uciekając się do przymusowych przesiedleń ludności – podkreślił minister Witold Waszczykowski w wywiadzie udzielonym dla Le Figaro.


Posiedzenie Rady Ministrów: Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018

Posiedzenie Rady Ministrów: Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018

2017-06-07 15:20:37

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018, przedłożone przez ministra rozwoju i finansów.


Spotkanie wiceminister Joanny Wroneckiej z doradcą prezydenta Gambii Saulem Frazerem

Spotkanie wiceminister Joanny Wroneckiej z doradcą prezydenta Gambii Saulem Frazerem

2017-06-06 20:00:16

- Gambia jest budującym przykładem sukcesu, jaki daje konsekwentne dążenie do demokracji, sprawiedliwości i odrzucenia autorytarnej władzy pokojowymi metodami. Polska, jako kraj udanej transformacji od niedemokratycznego reżimu do państwa opartego na prawie i gwarantującego wolności obywatelskie będzie wspierać Gambię w jej drodze do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i dobrobytu – powiedziała wiceminister Joanna Wronecka podczas spotkania z Ambasadorem Saulem Fraserem, specjalnym doradcą prezydenta Gambii Adama Barrowa.


Minister Witold Waszczykowski z wizytą w Nowym Jorku

Minister Witold Waszczykowski z wizytą w Nowym Jorku

2017-06-05 07:20:24

– Polska dyplomacja w ostatnich miesiącach pracowała intensywnie w celu uzyskania poparcia państw ONZ dla naszej kandydatury. Niezależnie od wyniku, kampania już jest sukcesem, bo zaczęliśmy działać globalnie i jesteśmy postrzegani jako wiarygodny partner – powiedział minister Witold Waszczykowski przebywający z wizytą w Nowym Jorku.